środa, 3 września 2014

Bitewny raport BBDBA Polacy kontra Niemcy;)/ Battle raport BBDBA Poland vs Germany ;)

Wczoraj razem z Krętusem i Stelkerem rozegraliśmy pierwszy raz Bitwę na zasadach BBDBA.
Stół i figurki były krętusowe. Część tych armii możecie podziwiać w tym wątku.

Graliśmy ponad 3 godziny. Po podliczeniu punktów wygrał Krętus.

Stelker dowodził dwoma armiami Niemców. Ja kierowałem jego dzielnymi sojusznikami Wieletami. Razem zaatakowaliśmy wojska krętusa  ( Dwie armie Polaków i armia wikingów jako sojusznicy. )

Tak prezentował się stół i armie. Rzeka wyznacza granicę pola bitwy.



Yesterday, together with Kretus and Stelkerem, we played our first BBDBA battle.

Table and figures belong to Krętus. Some of his army you can see in this
thread..

We played more than three hours. After adding up the points Kretus won.

Stelker commanded by the two Germans army. I lead his brave allies Veleti. We attacked Krętus (two Polish army and Viking army as allies.)


 Table and armies. The river marks the border of the battlefield.

 


Potem wzięliśmy się za rozstawianie armii, liczenie punktów dowodzenia, czego nie rozumiałem, w końcu jestem prostym Wieletem ;).

Armie rozstawione.

We set up the armies and counting command points. I did not understand this partI'm just a simple Veleti guy ;).

Armies deployed.




Całe zamieszenia zza krzaków obserwował niejaki Fabiusz. Pewnie liczył na trochę kodu genetycznego.

Behind the bushes, a certain man named Fabius watching this whole confusion. Probably he was counting for some genetic code.








Ja jako prosty sojusznik, nie znałem taktyki wielkich tego świata, więc postanowiłem schować się w lesie. Moi dzielni wojownicy nie chcieli za bardzo walczyć, gdyż prawie przez cały czas wyrzucałem jedynki na kościach :)

I'm just a simple ally, I didn't know the tactics of the grate ones of this world, so I decided to hide in the forest. My brave warriors didn't want to fight, becouse I threw ones on my dice most of the time :).



Runda 1/Round 1


Runda 2 Wieleci są w lesie " Jesteśmy bezpieczni !"

Round 2 Veleti are in the forest, "We are safe!"
 

Runda 3 Pierwsze strzały.

Round 3 The first shots.


 Runda 4/Round 4





Pierwsze walki.

First fight.






Runda 5 / Round 5


Pierwsza krew. Polacy tracą podstawkę włóczni.

First blood. Poles lose Sp base.



Runda 6

Niemcy tracą pieszego generała. Wycofując się wpadł na jednostkę nieprzyjaciela. Dodatkowo Niemcy tracą jedną podstawkę ostrzy.

I tutaj cały mój raport się sypie bo według zapisek generał zginął w rundzie 5. Mniejsza z rundami i tak najważniejsze jest likwidowanie podstawek ! :)

Round 6


Germany lose general (on foot). Retreating general bump in to enemy unit. In addition, Germany lose one blade base.

And here my entire report is falling apart because of the my record the general was killed in round 5.
 Never mind, the most important is the unit elimination ! :)





Wikingowie tracą podstawkę ostrzy. Ale ubijają niemieckie rycerstwo, które wpadło na sojuszniczą jednostkę.

Vikings lose blades. But they kill German knights who bump in to the friendly unit.


Kolejna runda i kolejne ofiary.

Polskie łuki strzelają w plecy uciekającym Niemcom.

Another round and another victim.

Polish bows shoot in the back of the fleeing Germans.



Niemcy masakrują kolejny oddział Wikingów....

Germany massacring another Vikings squad ....


...i kolejny oddział Polaków.

...and another Polish unit.



Dzielni Wieleci tracą pierwszą podstawkę.

Brave Veleti lose their first base.



i kolejna runda :).

Masakrowania Wikingów ciąg dalszy.

And next Round :)


Viking massacre continuation.



Wieleci przepychają się z Polakami ...

Veleti scuffle with Poles...



a Niemcy niszczą kawalerią Polakom.

and Germans destroy Polish cavalry.



i kolejna runda.

Już za bardzo nie wiem co się dzieje :).

 next Round.

I don't know what is going on :).


Wieleci zabijają włócznie...
Veleti kills Sp base


Ale w kolejnej turze tracą oddział. Robota polskich łuczników.

But in next round they lose base. Polish bowmen work.



Giną kolejne oddziały.
Another units are dying.


i kolejne....
and another...



 i kolejne...

and another....



i kolejne

and another..


Pole bitwy na koniec gry.

Battlefield at the end ot the game.



słowem podsumowania.

1. Takie bitwy trwają długo

2. Nie umiem pisać bitewnych raportów :).

Summarise :

1. Such battles takes a lot of time

2. I can't write battle raports :).

Trzeba wracać do malowania ;)

I have to go back to painting ;)



2 komentarze:

  1. Fajny raport! A jakoś zdjęć powaliła moja neostradę :D

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. To jest chyba jeden z większych tematów na blogu :).

      Usuń